Årefjällsloppet 0.8 

 

För att få en ännu vackrare och bättre inramning av Årefjällsloppet har vi valt att förlägga alla våra målgångar i Vålådalen, på samma arena som för eliten i Årefjällsloppet 10.0. Det betyder att vi flyttar starten av Årefjällsloppets motionsklasser.

 

Årefjällsloppet 0.8 kommer att starta i Vallbo och följa Årefjällsloppet 10.0 mot målet i Vålådalen. Loppet går i vacker fjällskog och kan liknas vid Vasaloppets bansträckning med mestadels lättåkta, småkuperade delar innan målgången i Vålådalen.

 

På grund av rådande pandemi undersöker vi möjligheterna för att kunna genomföra Årefjällsloppets motionsdel. Vi har en förhoppning och arbetar för att kunna genomföra öppna spår där vi kan ha skidåkare längs vår vackra bansträckning under helgen den 27-28 mars. Mer information kommer inom kort.

 

 

 

Följ oss även på Facebook!