English please see below

Årefjällsloppets allmänna villkor
-Anmälan är bindande.
-Det är inte tillåtet att låta någon annan delta i ditt namn.
-Om möjligt, väljs startgrupp vid anmälan. Start i elitledet kräver giltig FIS-kod.
-Erlagd avgift återbetalas inte.
-Om Årefjällsloppet tvingas ställa in mer än 24 timmar innan start återbetalas halva startavgiften. Vid inställd tävling närmare start förbehåller sig arrangören rätten att behålla hela startavgiften.
-Byte av klass görs mot en avgift av 100kr.
-Namnbyte är tillåtet mot en avgift av 100kr.
-Allt deltagande sker på egen risk.
-Sjukvårdare och första hjälpare har rätt om skäl föreligger att stoppa deltagare från fortsatt deltagande.

Conditions of registrations
-Registration is conclusive.
-If possible, start group is chosen during the registration. Entry to the elite group requires valid FIS-code.
-It is not allowed to let someone else participate in your name.
-Paid fees will not be reimbursed if the participant is unable to start.
-50% of the entry fee will be reimbursed if Årefjällsloppet has to cancel the event more than 24h before start. If cancelation is made less than 24h before start, the organizer will have the right to keep paid fees.
-Participant can change category at a fee of 100 SEK..
-Change of name is possible at a fee of 100 SEK.
-All participation in the event is at your own risk.
-Medical and first aid team has the right, if reason, to stop participants from continue the race.