Årefjällsstafetten

3-4 deltagare delar på den 55km långa sträckan från Vålådalen till Edsåsdalen. Samla vänner och kollegor och tävla tillsammans!

Sträcka 1: Vålådalen-Vålådalen, 12km
Sträcka 2: Vålådalen-Ottsjö, 9km
Sträcka 3: Ottsjö- Trillevallen, 10km
Sträcka 4: Trillevallen-Edsåsdalen, 24km

Allmän info för alla växlar.
– När ni kommer till en växling är det viktigt att ni kontrollerar var tidtagningsslingan finns så att den personen skall ut och köra inte råkar regestrerar sig innan växling skett. Värm upp på andra sidan av vätskekontrollen.
– Laget tar själva hand om överdragskläder till åkaren som kör sträckan.
– Vid varje vätskekontroll kommer det finnas en fålla där växling sker. Följ skyltar för växling. Växling sker genom klapp på axeln.

Specifik info om varje växling.
1:a växlingen. Denna växling är för de lag som är 4 personer. Växlingen sker där loppet lämnar Vålådalens 7,5 km spår efter att loppet gjort ett varv på samma spår.
Parkering sker längs med vägen. Se till att ställa bilen så att den inte står skymd av krön eller kurva.

2:a växlingen. Denna växling sker i direkt anslutningn till Fjällfysiken i Ottsjö. Parkering kan göras vid Bystugan. Passera förbi ICA Ottsjöbua ca 100 meter. Växlingen sker på ovansidan vägen.

3:e växlingen. Växlingen sker vid vätskekontrollen som ligger i anslutning till Trillevallens pistsystem. Ni hittar växeln längst åt vänster sett nerifrån. Parkering sker på liftens parkering.

Anmälan
Anmälan görs via e-post till ola@arefjallsloppet.se
Du måste vara född 2009 eller tidigare för att få delta i Stafetten. Undantag kan ske på det kortare sträckorna.

-Uppge Namn och personnummer på deltagarna i laget
-Vid anmälan accepterar du Årefjällsloppets allmänna villkor.

 

Anmälningsavgift
20 maj-31 januari  2000kr
1 februari-26 mars   2500kr

Avbokning och Namnbyte
Anmälningsavgiften är avbokningsbar fram till 6 januari. Efter detta hänvisar vi till försäkringen Startklar. Försäljning av startplats är ok och namnbyte sker via EQ-timing. Kostnad för namnbyte är 100 kr. Vid frågor kontakta info@arefjallsloppet.se.

Om Årefjällsloppet tvingas ställa in mer än 24 timmar innan start återbetalas halva startavgiften. Vid inställd tävling närmare start förbehåller sig arrangören rätten att behålla hela startavgiften. 

Nummerlappsutdelning
Du hämtar din startpåse med nummerlapp på Bygården i Undersåker under fredagen mellan 14.00 – 18.00.  Du kommer även kunna hämta ut din startpåse med nummerlappar vid varje start. Utlämningen öppnar 2 timmar före varje start.

På Bygården i Undersåker finns nummerlappsutdelning och tävlingssekretariat under fredagen. Där du kan göra namnbyte och efteranmälan i mån av plats. Namnbyte kostar 100 kr och all betalning är med Swish. Här kan du även köpa extra bussbiljetter till start. Här finns även en mini-mässa med erbjudanden. Under lördagen finns tävlingssekretariatet på Köjagården i Edsåsdalen.

Öppettider nummerlappsutdelning:
26/3 fredag              kl. 14.00-18.00 på Bygården i Undersåker
27/3 lördag              Öppnar 2 timmar före respektive start i Vålådalen, Trillevallen och Edsåsdalen.

Öppettider tävlingssekretariat:
27/3 lördag              Vålådalen kl. 07.00-10.00, Edsåsdalen kl. 10.00-16.00

Buss tilll start
Bussbiljett till start köper du i samband med din anmälan. Bussarna går under morgonen från Åre, Undersåker, Edsåsdalen, Trillevallen och Ottsjö till starten i Vålådalen. OBS, inga organiserade transporter går till växlingarna.

Ungefärliga busstider till start i Vålådalen 5.5
Från Åre Station 07.00                                                      framme i Vålådalen 07.45
Från Edsåsdalen 07.15, via Undersåker Station 07.30        framme i Vålådalen 07.50
Från Trillevallen 07.20 via Ottsjö 07.40                             framme i Vålådalen 08.00
Skidor och stavar ska vara ihopsatta med skidhållare eller liknande för transport.

Loppet
Starttider 5.5
D 21    08:50
H 21    09:00
Motion 09:05
Stafett  09:05

Som stafettlag ansvarar ni själva för er åkares överdragskläder. Vid starten finns toaletter. Loppet går i klassisk teknik och Internationella Skidförbundets (FIS) tävlingsregler gäller, du deltar på egen risk. Håll till höger och lämna det vänstra spåret fritt för omkörningar.

Det finns fyra vätskekontroller längs banan där det serveras vatten, sportdryck och något att äta. Vi erbjuder även vallningshjälp, reservstavar och sjukvård vid flera av kontrollerna. Vid målet finns det något att äta och dricka, sjukvård samt dusch och omklädningsmöjligheter. Bansträckningen kan komma att ändras.

I 5.5 klassen dras rep längs banan som alla deltagare måste passera för att få fortsätta tävlingen. Spärrplatser och tider presenteras i PM. Sjukvårdspersonal och första hjälpare har rätt att när som plocka åkare av banan om de anser det nödvändigt. Om du behöver bryta vid någon av kontrollerna ska tidtagningschipet lämnas till funktionär som även ordnar transport till Edsåsdalen åt dig.

Priser och medalj
Vid mål får alla deltagare en medalj. Om du åker snabbare än segrartiden plus 50 procent får du en guldmedalj.
Du är även med i en utlottning av priser i form av utrustning.

Säkerhet
Tänk på att loppet går på delar där man kan exponeras för kraftigt väder. Eventsjukvårdare finns på plats längs med banan. Ambulans finns stationerad i området.

Allt deltagande sker på egen risk.

Följ oss även på Facebook!

Lycka till med träningen